FORMULAR DE ADEZIUNE

Cerere inscriere in asociatie

Trebuiesc completate ambele formulare. Cele 2 formulare pot fi descarcate , completate si trimise ulterior pe adresa Asociatiei (prin posta sau scanate prin e-mail).